O nas

BRUKER POLSKA SP. Z O.O.

BRUKER Polska jest autoryzowanym przedstawicielem następujących spółek koncernu Bruker:

 • Bruker AXS
 • Bruker Biospin
 • Bruker Daltonics
 • Bruker Optics

Powyższe spółki tworzą konsorcjum Bruker Corporation zarejestrowane w amerykańskim systemie obrotu akcjami NASDAQ: BRKR.

Grupa Bruker od lat zajmuje pozycję światowego lidera w produkcji urządzeń oraz rozwiązań bioinformatycznych, przeznaczonych do zastosowań naukowych i badawczych, w dziedzinach takich jak: spektrometria rezonansu magnetycznego – jądrowego i elektronowego (NMR i EPR), spektrometria mas (MS), spektrometria i dyfraktometria rentgenowskiej (XRF, XRD, SCD), optyczna spektroskopia emisyjna (OES) i analiza gazowych (CS/ONH) oraz spektroskopia w podczerwieni (FT-IR, FT-NIR, FT-Raman). Firma oferuje szeroką gamę urządzeń będących podstawą zarówno codziennych, rutynowych analiz laboratoryjnych, jak i zaawansowanych projektów badawczych prowadzonych na szeroką skalę.

Nasze systemy wykorzystywane są w instytutach naukowych, laboratoriach środowiskowych, uczelniach oraz przemyśle na całym świecie. Dedykowane są licznym zastosowaniom, np.:

 • przemysł chemiczny i biochemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł spożywczy i paszowy
 • przemysł drzewny i papierniczy
 • przemysł metalurgiczny i cementowy
 • przemysł rafineryjny
 • geologia i górnictwo
 • ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia i życia, medycyna etc.

Cechą charakterystyczną rozwiązań firmy Bruker są dedykowane systemy analityczne przeznaczone konkretnym aplikacjom, tj.:

 • kontrola jakości oraz procesów produkcyjnych (at-line, on-line, in-line)
 • badania mikrobiologiczne (oznaczenia ilościowe i jakościowe)
 • analizy krystalograficzne
 • analizy pierwiastkowe
 • badania proteomiczne, genetyczne i metaboliczne
 • analizy środowiskowe (skażenia, zanieczyszczenia, pierwiastki śladowe)
 • analizy funkcjonalne, strukturalne i składu
 • imaging 2D, 3D

Oddajemy Użytkownikowi do dyspozycji bardziej kompleksowe możliwości analityczne (zwłaszcza procesów dynamicznych) dzięki możliwości łączenia różnych metod badawczych, tj.: LC/NMR/MS czy LC/MS/MS.

Zaawansowane oprogramowanie kontrolno-pomiarowe z rozbudowaną bazą programów użytkowych i symulacyjnych pozwala na obróbkę danych pochodzących z wielu dziedzin spektrometrii, np. NMR+EPR, NMR+MS. Dostępne pakiety aplikacyjne dedykowane konkretnym zastosowaniom oraz biblioteki widm wzorcowych stanowią doskonałą podporę wspomagającą procesy pomiarowe.

Pracownicy serwisu Bruker Polska są włączeni do światowego systemu serwisowego firmy Bruker. Dzięki takiej organizacji instalują i serwisują urządzenia w całej Europie, a także w innych rejonach świata, co w istotnym stopniu wpływa na ich wiedzę i kompetencje.

Podstawą działalności naszej firmy jest zawsze indywidualne podejście oraz dostosowanie proponowanych rozwiązań do potrzeb Klienta.