BRUKER AXS

Bruker AXS to firma będąca światowym liderem oferującym zaawansowane rozwiązania analityczne wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Obejmują one techniki takie jak dyfrakcja rentgenowska XRD, fluorescencja XRF, mikroanaliza i krystalografia SC-XRD. Dodatkowo naszą ofertę uzupełniają spektrometry iskrowe OES oraz analizatory gazowe CS-ONH.
Systemy te znajdują zastosowanie w badaniach w licznych gałęziach nauki oraz przemysłu. Są podstawowym narzędziem analiz stosowanym w badaniach materiałowych, kontroli jakości czy badaniach biologicznych i chemicznych.
Badania wykonywane przy pomocy aparatury rentgenowskiej firmy Bruker dostarczają zasadniczych informacji o strukturze cząsteczkowej, parametrach strukturalnych i rodzajach materiałów oraz umożliwiają określenie składu pierwiastkowego zarówno ciał stałych jak i ciekłych.

Nasze urządzenia są łatwe i intuicyjne w obsłudze, zaprojektowane są tak aby pomiary dokonane z ich pomocą dostarczyły najwyższej jakości informacji w możliwie najkrótszym czasie. więcej…

Katalog produktów (1,8MB)