Analizatory gazowe

Analizatory gazowe – szybka i dokładna analiza pierwiastków C, S, O, N i HNa właściwości mechaniczne i reaktywność wszystkich ciał stałych mają wpływ (negatywny jak i pozytywny) pierwiastki domieszkujące. W związku z tym konieczny jest stały i szybki monitoring tych domieszek, zarówno w surowcach jak i gotowych produktach. Szczególne wymagania użytkowników, normy oraz odpowiedzialność za produkt wymagają bardzo dokładnego sprawdzenia jego składu chemicznego. To powoduje, że dziś wiele materiałów jest weryfikowanych pod względem składu chemicznego, a stosowane do tego celu analizatory pozwalają określać stężenia pierwiastków na poziomie pojedynczych ppm. Główne obszary zastosowania analizatorów pierwiastkowych to:

 • produkcja i obróbka metali
 • przemysł chemiczny i farmaceutyczny
 • ceramika i przemysł cementowy
 • obróbka węgla i rafinacja ropy naftowej
 • półprzewodniki

Automatyczne analizatory węgla i siarki w ciałach stałych, oraz tlenu, azotu i wodoru w ciałach stałych firmy Bruker Elemental to najbardziej czułe w swojej klasie instrumenty analityczne. Nasze urządzenia zapewniają dużą najwyższą dokładność i precyzję pomiarów w bardzo krótkim czasie.

Więcej o analizatorach gazowych…

G4 ICARUS CS -Analizator do równoczesnej lub pojedynczej analizy węgla i siarki

G4 ICARUS CS to wysoce efektywne urządzenie do szybkich i precyzyjnych analiz węgla oraz siarki, szczególnie w materiałach metalicznych nawet na poziomie ppm. Próbki stałe, umieszczone w ceramicznym tyglu, są spalane w piecu indukcyjnym w strumieniu tlenu. W celu optymalizacji spalania moc pieca HF jest regulowana. W wyniku tego procesu powstają gazy CO2 i SO2, analizowane za pomocą detektorów IR „solid-state” o maksymalnej selektywności oraz czułości. System charakteryzuje się łatwą obsługą i automatycznym przeliczaniem wyniku przy pomocy zewnętrznego komputera PC.

 

G4 ICARUS CS HF jest odpowiedni do szybkich oznaczeń węgla i siarki w wielu materiałach takich jak: stal, żelazo, stopy, metale nieżelazne, aluminium, tytan i jego stopy, cyrkon i jego stopy, rudy, ceramika, cement, wapno i wiele innych.
Analizator w wersji TF (wyposażonej w piec tubowy/rurowy) jest odpowiedni do oznaczania węgla i siarki w wielu materiałach takich jak: stal, stopy metali nieżelaznych, rudy metali, ceramika, cement, kamień wapienny i wiele innych.

Korzyści:

 • krótki czas analizy i niskie koszty utrzymania
 • ciągła kontrola pieca indukcyjnego HF w celu optymalizacji spalania próbki w ceramicznym tyglu
 • analizator z długotrwałą stabilnością, selektywny system detekcji (NDIR) o wysokiej rozdzielczości, dwa zakresy pomiarowe dla CO2 i jeden dla SO2
 • automatyczna korekta linii bazowej, tzw. „Automatic Level Control – ALC.
 • automatyczny wybór optymalnego zakresu pomiarowego
 • łatwy w obsłudze poprzez zewnętrzny komputer klasy PC z oprogramowaniem Windows, automatyczne obliczenia, przechowywanie danych dotyczących próbek
 • transfer danych poprzez FTP lub lokalne połączenie internetowe

więcej…

więcej…

G4 PHOENIX DH – analiza dyfundującego wodoru

G4 PHOENIX DH został stworzony do oznaczania dyfundującego wodoru w różnych próbkach. System analityczny składa się z szybko grzejącego się pieca typu „clamshell” i/lub elektrycznie ogrzewanego pieca tubowego, oba z kwarcową tubą do grzania próbki. Średnica tuby w piecu działającym w zakresie podczerwieni wynosi 30mm, tak więc nawet duże próbki, takie jak spawy zgodne z normami EN/ISO 3690 i AWS A4.3, mogą być analizowane bez żadnych problemów.
Prosta i niezawodna kalibracja jest zagwarantowana poprzez zintegrowany system dozujący gaz w 10 różnych objętościach. Sercem analizatora jest wysoce czuły stabilny detektor termokonduktometryczny do odczytu nawet najmniejszych zawartości wodoru.
G4 PHOENIX DH jest odpowiedni do automatycznego określania dyfundującego wodoru w ciałach stałych, takich jak: stal, aluminium, spoiny/spawy, złącza itp.

Korzyści:

 • piec działający w zakresie podczerwieni z programowaniem temperatury, kontrola temperatury do 900˚C, szybkie ogrzewanie i chłodzenie, średnica tuby 30 mm, np. dla spoin wg norm EN/ISO 3690 i AWS A4.3
 • piec tubowy ogrzewany elektrycznie, kontrolowany zakres temperaturowy do 1200˚C, średnica tuby 18 mm
 • długoterminowo stabilne komórki termokonduktometryczne z automatyczną korekcją linii bazowej, tzw. „Automatic Level Control – ALC”
 • zintegrowana jednostka kalibracyjna gazu dla 10 poziomów objętości
 • łatwy w obsłudze poprzez zewnętrzny komputer klasy PC z oprogramowaniem Windows, automatyczne obliczenia, przechowywanie informacji dotyczących próbek
 • obliczenia w skali ppm lub ml/100 g
 • transfer danych poprzez FTP lub lokalne połączenie internetowe
 • analizator G4 PHOENIX jak również oprogramowanie do określania struktury są zgodne z normami AWS A4.3 i ISO 3690

więcej…

więcej…

G8 GALILEO – Analizator zawartości tlenu, azotu i wodoru

W celu określenia zawartości tlenu, azotu i wodoru, próbka stała jest umieszczana w grafitowym tyglu pod strumieniem napływającego gazu szlachetnego. Dowolnie programowalna temperatura pieca elektrodowego jest monitorowana i kontrolowana przez bezkontaktowy sensor optyczny. Powstające gazy CO, N2 i H2 są zabierane przez gazy transportujące do wysokiej stabilności systemu detekcyjnego, składającego się z selektywnego detektora NDIR (Non Dispersive Infra Red) dla CO oraz z detektora termokonduktometrycznego (TCD) dla detekcji N2 i H2. Do kalibracji można użyć materiału referencyjnego (próbki wzorcowe) lub za pomocą specjalnie wybudowanego systemu dozującego. Zintegrowany system czyszczący dla pieca impulsowego oraz automatyczny system wprowadzania tygli są dostępne jako opcje. Opcjonalnie dostępny jest też zewnętrzny piec z tubą kwarcową do określania dyfundującego wodoru.
G8 GALILEO jest odpowiedni do szybkiego oznaczania tlenu, azotu, wodoru w różnorodnych materiałach takich jak: stal, metale nieżelazne i ich stopy, rudy metali, ceramika, cement i wiele innych.

Korzyści:

 • krótki czas analizy i niskie koszty utrzymania
 • programowalna temperatura do 2500˚C, bezdotykowy sensor optyczny do pomiarów temperaturowych i kontroli dokładności
 • łatwa konwersja poprzez oprogramowanie z jednoczesnej analizy tlenu i azotu do analizy wodoru, zewnętrzny piec dla dyfundującego wodoru jako opcja
 • system o długotrwałej stabilności detekcji z detektorem NDIR dla CO i detektorem termokonduktometrycznym dla N2 i H2
 • automatyczna korekta linii bazowej, tzw. „Automatic Level Control – ALC”
 • łatwy w obsłudze poprzez zewnętrzny komputer klasy PC z oprogramowaniem Windows, automatyczne obliczenia, przechowywanie informacji dotyczących próbek
 • transfer danych poprzez FTP lub lokalne połączenie internetowe
 • instrument dostępny również jako analizator pojedynczego pierwiastka (O, N, H)

więcej…

więcej…