G4 ICARUS CS

Analizator do równoczesnej lub pojedynczej analizy węgla i siarki

G4 ICARUS CS to wysoce efektywne urządzenie do szybkich i precyzyjnych analiz węgla oraz siarki, szczególnie w materiałach metalicznych nawet na poziomie ppm. Próbki stałe, umieszczone w ceramicznym tyglu, są spalane w piecu indukcyjnym w strumieniu tlenu. W celu optymalizacji spalania moc pieca HF jest regulowana. W wyniku tego procesu powstają gazy CO2 i SO2, analizowane za pomocą detektorów IR „solid-state” o maksymalnej selektywności oraz czułości. System charakteryzuje się łatwą obsługą i automatycznym przeliczaniem wyniku przy pomocy zewnętrznego komputera PC. 
G4 ICARUS CS
HF jest odpowiedni do szybkich oznaczeń węgla i siarki w wielu materiałach takich jak: stal, żelazo, stopy, metale nieżelazne, aluminium, tytan i jego stopy, cyrkon i jego stopy, rudy, ceramika, cement, wapno i wiele innych.
Analizator w wersji TF (wyposażonej w piec tubowy/rurowy) jest odpowiedni do oznaczania węgla i siarki w wielu materiałach takich jak: stal, stopy metali nieżelaznych, rudy metali, ceramika, cement, kamień wapienny i wiele innych.Korzyści:

  • krótki czas analizy i niskie koszty utrzymania
  • ciągła kontrola pieca indukcyjnego HF w celu optymalizacji spalania próbki w ceramicznym tyglu
  • analizator z długotrwałą stabilnością, selektywny system detekcji (NDIR) o wysokiej rozdzielczości, dwa zakresy pomiarowe dla CO2 i jeden dla SO2
  • automatyczna korekta linii bazowej, tzw. „Automatic Level Control – ALC.
  • automatyczny wybór optymalnego zakresu pomiarowego
  • łatwy w obsłudze poprzez zewnętrzny komputer klasy PC z oprogramowaniem Windows, automatyczne obliczenia, przechowywanie danych dotyczących próbek
  • transfer danych poprzez FTP lub lokalne połączenie internetowe

więcej…