G8 GALILEO

Analizator zawartości tlenu, azotu i wodoru

W celu określenia zawartości tlenu, azotu i wodoru, próbka stała jest umieszczana w grafitowym tyglu pod strumieniem napływającego gazu szlachetnego. Dowolnie programowalna temperatura pieca elektrodowego jest monitorowana i kontrolowana przez bezkontaktowy sensor optyczny. Powstające gazy CO, N2 i H2 są zabierane przez gazy transportujące do wysokiej stabilności systemu detekcyjnego, składającego się z selektywnego detektora NDIR (Non Dispersive Infra Red) dla CO oraz z detektora termokonduktometrycznego (TCD) dla detekcji N2 i H2. Do kalibracji można użyć materiału referencyjnego (próbki wzorcowe) lub za pomocą specjalnie wybudowanego systemu dozującego. Zintegrowany system czyszczący dla pieca impulsowego oraz automatyczny system wprowadzania tygli są dostępne jako opcje. Opcjonalnie dostępny jest też zewnętrzny piec z tubą kwarcową do określania dyfundującego wodoru.
G8 GALILEO jest odpowiedni do szybkiego oznaczania tlenu, azotu, wodoru w różnorodnych materiałach takich jak: stal, metale nieżelazne i ich stopy, rudy metali, ceramika, cement i wiele innych.
Korzyści:

  • krótki czas analizy i niskie koszty utrzymania
  • programowalna temperatura do 2500˚C, bezdotykowy sensor optyczny do pomiarów temperaturowych i kontroli dokładności
  • łatwa konwersja poprzez oprogramowanie z jednoczesnej analizy tlenu i azotu do analizy wodoru, zewnętrzny piec dla dyfundującego wodoru jako opcja
  • system o długotrwałej stabilności detekcji z detektorem NDIR dla CO i detektorem termokonduktometrycznym dla N2 i H2
  • automatyczna korekta linii bazowej, tzw. „Automatic Level Control – ALC”
  • łatwy w obsłudze poprzez zewnętrzny komputer klasy PC z oprogramowaniem Windows, automatyczne obliczenia, przechowywanie informacji dotyczących próbek
  • transfer danych poprzez FTP lub lokalne połączenie internetowe
  • instrument dostępny również jako analizator pojedynczego pierwiastka (O, N, H)

więcej…