Aplikacje X-RAY

Na tej stronie znajdziecie Państwo spis dostępnych w formie elektronicznej not aplikacyjnych opublikowanych przez firmę Bruker AXS. Zostały one podzielone na sekcje wg typu instrumentów, z pomocą których uzyskano dane do publikacji. Są to kolejno:

Jeśli, któraś z publikacji wzbudzi Państwa zainteresowanie, uprzejmie prosimy o kontakt.
Postaramy się odpowiedzieć na Państwa zapytanie w jak najkrótszym czasie.

Dyfraktometria rentgenowska (XRD)

 • Określenie zawartości amorficznych w nanokrystalicznym proszku silikonowym przy pomocy GADDS
 • Dyfrakcja niskokątowa z wykorzystaniem systemu GADDS
 • Analiza tekstury przy użyciu detektora powierzchniowego 2D HI-STAR
 • Lustro Goebel’a w badaniach reflektometrycznych
 • Dyfrakcja Grazing Incidence
 • Pomiary tekstury cienkich filmów przy pomocy GADDS
 • Badanie krystaliczności w polimerach
 • Dyfrakcja rentgenowska próbek o nieregularnym kształcie z wykorzystaniem Lustra Goebel’a
 • Oznaczanie Fe2
 • Nanostar – analiza materiałów złożonych przy wykorzystaniu dyfrakrometrii niskokątowej
 • Pomiary naprężeń szczątkowych z GADDS
 • Obliczenia na dyfraktometrze D8 Advance przy użyciu wzorców NIST LaB6 oraz SRM660
 • Optyka promieni równoległych
 • D8 Advance – lustro Goebel’a w badaniach reflektometrycznych
 • Badania reflektometryczne z komorą wysokotemperaturową
 • Nanostar – rozpraszanie pod małym kątem (SAXS) na polimerach
 • Analizy ilościowe metodą Rietvelda w przemyśle cementowym
 • Pomiar ilościowy faz klinkieru i cementu
 • Detektor Sol-X dla rodziny dyfraktometrów D8
 • DHS900 – analizy wysokotemperaturowe D8 Discover z GADDS
 • D8 Discover dla badań materiałowych
 • D4 Endeavour – analiza próbek zawierających Fe przy użyciu detektora Sol-X
 • Nanostar – dwuwymiarowa nanografia rentgenowska
 • Dokładne analizy ilościowe fazy siarczanów i kalcytu w cemencie portlandzkim
 • Badanie przejść fazowych zależnych od temperatury przy wykorzystaniu detektora Vantec-1
 • Zwiększenie prędkości i rozdzielczości w rodzinie D8 i D4 Endeavor przy pomocy detektora Vantec-1
 • Pomiary niskokątowe z detektorem Vantec-1
 • Nanostar – badania narkotyków w matrycach polimerowych
 • Bardzo szybkie analizy ilościowe cementu przy wykorzystaniu detektora Vantec-1
 • Badania wilgotności w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem geometrii wiązek równoległych
 • Cienkie filmy organiczne
 • Analizy klinkieru

więcej…

Fluorescencja rentgenowska (XRF)

 • SRS – Analiza cementu
 • Wykorzystanie filtrów wiązki podstawowej
 • S4 Explorer – Powtarzalność pomiarów
 • S4 Explorer – Analiza cementu
 • S4 Explorer – Badanie pierwiatków śladowych w miedzi
 • S4 Explorer – Badanie pierwiastów śladowych w węglu
 • S4 Explorer – Badanie mieszanin cementu
 • S4 Explorer – Badanie zawartości chloru w cemencie
 • S4 Explorer – Badanie zawartości fluoru w wapniu
 • S4 Explorer – Badanie soli mineralnych
 • S4 Explorer – Określanie boru w szkle BPSG
 • S4 Explorer – Analiza pierwiastków śladowych w aluminium
 • S4 Explorer – Określanie fluoru na filtrach papierowych
 • S4 Explorer – Standardowa metoda testowa ASTM D6443 do określania Ca, Cl, Cu, Mg, P, S i Zn w olejach
 • S4 Explorer – Analizy boru
 • S4 Explorer – Analiza zawartości ołowiu w produktach petrochemicznych metodą ASTM 5059
 • S4 Pioneer – Analiza zawartości berylu w brązie
 • S4 Pioneer – Analiza zawartości tlenu w miedzi
 • S4 Explorer – Określanie związków odżywczych silosowanej trawy
 • S2 Ranger – Analiza siarki w produktach petrochemicznych
 • S2 Ranger – Analiza surowego jedzenia
 • S2 Ranger – Analiza żużla w piecu hutniczym
 • S4 Pioneer – Szybkie analizy apatytu
 • S4 Pioneer – Analiza siarki wg normy ISO 20884
 • S4 Pioneer – Analiza siarki wg normy ISO 14596
 • S4 Pioneer – Analiza fosforu wg normy DIN 51363-2
 • S4 Pioneer – Analiza magnezu wg normy DIN 51431-2
 • S4 Explorer – Analiza magnezu wg normy DIN 51431-2
 • S4 Pioneer – Analiza wapnia i cynku wg normy DIN 51391-2
 • S4 Pioneer – Analiza siarki w produktach petrochemicznych dla wysokich zawartości siarki przy wykorzystaniu próbek kalibracyjnych w oleju mineralnym
 • S4 Pioneer – Analiza siarki w produktach petrochemicznych dla niskich zawartości siarki przy wykorzystaniu próbek kalibracyjnych w oleju mineralnym
 • S4 Pioneer – Standardowa metoda testowa ASTM D6443 do określania Ca, Cl, Cu, Mg, P, S i Zn w olejach
 • S4 Pioneer – Analizy śladowe niebezpiecznych pierwiastków w polimerach
 • ARTAX – Niedestrukcyjna analiza historycznych atramentów
 • ARTAX – Niedestrukcyjna analiza tonerów drukujących
 • S2 Picofox – Analiza aerozoli
 • S2 Picofox – Analiza metali ciężkich w próbkach ścieków
 • S2 Picofox – Analiza roztworów wodnych
 • S2 Picofox – Analiza śladów rtęci w szkle
 • S2 Picofox – Fluorescencja rentgenowska z pełnym odbiciem
 • S2 Picofox – Analizy ilościowe i jakościowe próbek filtrów
 • S2 Picofox – Analiza pierwiastków śladowych w świeżej wodzie
 • S2 Picofox – Kontrola zanieczyszczeń miedzi

więcej…