Dyfraktometria rentgenowska (XRD)

 • Określenie zawartości amorficznych w nanokrystalicznym proszku silikonowym przy pomocy GADDS
 • Dyfrakcja niskokątowa z wykorzystaniem systemu GADDS
 • Analiza tekstury przy użyciu detektora powierzchniowego 2D HI-STAR
 • Lustro Goebel’a w badaniach reflektometrycznych
 • Dyfrakcja Grazing Incidence
 • Pomiary tekstury cienkich filmów przy pomocy GADDS
 • Badanie krystaliczności w polimerach
 • Dyfrakcja rentgenowska próbek o nieregularnym kształcie z wykorzystaniem Lustra Goebel’a
 • Oznaczanie Fe2
 • Nanostar – analiza materiałów złożonych przy wykorzystaniu dyfrakrometrii niskokątowej
 • Pomiary naprężeń szczątkowych z GADDS
 • Obliczenia na dyfraktometrze D8 Advance przy użyciu wzorców NIST LaB6 oraz SRM660
 • Optyka promieni równoległych
 • D8 Advance – lustro Goebel’a w badaniach reflektometrycznych
 • Badania reflektometryczne z komorą wysokotemperaturową
 • Nanostar – rozpraszanie pod małym kątem (SAXS) na polimerach
 • Analizy ilościowe metodą Rietvelda w przemyśle cementowym
 • Pomiar ilościowy faz klinkieru i cementu
 • Detektor Sol-X dla rodziny dyfraktometrów D8
 • DHS900 – analizy wysokotemperaturowe D8 Discover z GADDS
 • D8 Discover dla badań materiałowych
 • D4 Endeavour – analiza próbek zawierających Fe przy użyciu detektora Sol-X
 • Nanostar – dwuwymiarowa nanografia rentgenowska
 • Dokładne analizy ilościowe fazy siarczanów i kalcytu w cemencie portlandzkim
 • Badanie przejść fazowych zależnych od temperatury przy wykorzystaniu detektora Vantec-1
 • Zwiększenie prędkości i rozdzielczości w rodzinie D8 i D4 Endeavor przy pomocy detektora Vantec-1
 • Pomiary niskokątowe z detektorem Vantec-1
 • Nanostar – badania narkotyków w matrycach polimerowych
 • Bardzo szybkie analizy ilościowe cementu przy wykorzystaniu detektora Vantec-1
 • Badania wilgotności w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem geometrii wiązek równoległych
 • Cienkie filmy organiczne
 • Analizy klinkieru