Fluorescencja rentgenowska (XRF)

 • SRS – Analiza cementu
 • Wykorzystanie filtrów wiązki podstawowej
 • S4 Explorer – Powtarzalność pomiarów
 • S4 Explorer – Analiza cementu
 • S4 Explorer – Badanie pierwiatków śladowych w miedzi
 • S4 Explorer – Badanie pierwiastów śladowych w węglu
 • S4 Explorer – Badanie mieszanin cementu
 • S4 Explorer – Badanie zawartości chloru w cemencie
 • S4 Explorer – Badanie zawartości fluoru w wapniu
 • S4 Explorer – Badanie soli mineralnych
 • S4 Explorer – Określanie boru w szkle BPSG
 • S4 Explorer – Analiza pierwiastków śladowych w aluminium
 • S4 Explorer – Określanie fluoru na filtrach papierowych
 • S4 Explorer – Standardowa metoda testowa ASTM D6443 do określania Ca, Cl, Cu, Mg, P, S i Zn w olejach
 • S4 Explorer – Analizy boru
 • S4 Explorer – Analiza zawartości ołowiu w produktach petrochemicznych metodą ASTM 5059
 • S4 Pioneer – Analiza zawartości berylu w brązie
 • S4 Pioneer – Analiza zawartości tlenu w miedzi
 • S4 Explorer – Określanie związków odżywczych silosowanej trawy
 • S2 Ranger – Analiza siarki w produktach petrochemicznych
 • S2 Ranger – Analiza surowego jedzenia
 • S2 Ranger – Analiza żużla w piecu hutniczym
 • S4 Pioneer – Szybkie analizy apatytu
 • S4 Pioneer – Analiza siarki wg normy ISO 20884
 • S4 Pioneer – Analiza siarki wg normy ISO 14596
 • S4 Pioneer – Analiza fosforu wg normy DIN 51363-2
 • S4 Pioneer – Analiza magnezu wg normy DIN 51431-2
 • S4 Explorer – Analiza magnezu wg normy DIN 51431-2
 • S4 Pioneer – Analiza wapnia i cynku wg normy DIN 51391-2
 • S4 Pioneer – Analiza siarki w produktach petrochemicznych dla wysokich zawartości siarki przy wykorzystaniu próbek kalibracyjnych w oleju mineralnym
 • S4 Pioneer – Analiza siarki w produktach petrochemicznych dla niskich zawartości siarki przy wykorzystaniu próbek kalibracyjnych w oleju mineralnym
 • S4 Pioneer – Standardowa metoda testowa ASTM D6443 do określania Ca, Cl, Cu, Mg, P, S i Zn w olejach
 • S4 Pioneer – Analizy śladowe niebezpiecznych pierwiastków w polimerach
 • ARTAX – Niedestrukcyjna analiza historycznych atramentów
 • ARTAX – Niedestrukcyjna analiza tonerów drukujących
 • S2 Picofox – Analiza aerozoli
 • S2 Picofox – Analiza metali ciężkich w próbkach ścieków
 • S2 Picofox – Analiza roztworów wodnych
 • S2 Picofox – Analiza śladów rtęci w szkle
 • S2 Picofox – Fluorescencja rentgenowska z pełnym odbiciem
 • S2 Picofox – Analizy ilościowe i jakościowe próbek filtrów
 • S2 Picofox – Analiza pierwiastków śladowych w świeżej wodzie
 • S2 Picofox – Kontrola zanieczyszczeń miedzi