Dyfraktometry SC-XRD

Krystalografia biologiczna umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania związane ze strukturą biomolekuł. Wiedza na ten temat jest kluczowym czynnikiem poznania funkcji i mechanizmów działania tych cząstek. Krystalografia rentgenowska jest idealnym narzędziem służacym uzyskaniu dokładnych modeli przestrzennych molekuł materii ożywionej. Nowe rozwiązania Brukera dostarczają badaczowi takich narzędzi, dodatkowo charakteryzujących się dużą elastycznością, łatwością obsługi oraz połączeniem doskonałej wydajności i szybkości działania.

Krystalografia chemiczna dostarcza precyzyjnych danych opisujących wielkość i strukturę cząsteczek w sposób, który jest nieosiągalny dla innych metod analitycznych. Historycznie, analiza rentgenowska monokryształów pozwalała na rozwiązywanie struktur tak zwanych „małych cząstek”. Jeszcze dwadzieścia lat temu można było rozwiązywać struktury zawierające najwyżej do 100 atomów (z wyjątkiem wodoru). Dziś rozwój technik pomiarowych oraz metod numerycznych pozwala na określenie struktury cząsteczek zawierających nawet do 1000 atomów. Prowadzone są badania nad związkami będącymi w kręgu zainteresowania nauk chemicznych i biologicznych takich jak: katalizatory, leki, substancje naturalne, minerały i in.

Więcej o krystalografii biologicznej…

Więcej o krystalografii chemicznej…