D4 ENDEAVOR

Dyfraktometr D4 ENDEAVOR jest kompaktowym, zautomatyzowanym systemem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) dedykowanym kontroli procesów przemysłowych oraz kontroli jakości. Pozwala on na przeprowadzanie jakościowych oraz ilościowych analiz fazowych, badań zmęczenia materiałowego oraz badań strukturalnych. Dyfraktometr D4 ENDEAVOR jest intuicyjny w obsłudze – interfejs użytkownka zapewnia wysoki stopień automatyzacji, a podawanie próbek odbywa się za pomocą pasa transportowego lub robota. Dyfraktometr jest wyposażony w duży magazyn i pozwala na przechowywanie wielu różnorodnych próbek. Próbka może być cieczą lub ciałem stałym (np. proszkiem), niewielką w rozmiarach bądź ilości, o nieregularnym kształcie, wrażliwą na otoczenie. D4 ENDEAVOR jest doskonałym rozwiązaniem dla przemysłu aluminiowego, cementowego, chemicznego, farmaceutycznego, produkcji barwników oraz geologii.
więcej…
Pobierz ulotkę (1,8MB)