D8 ADVANCE Z DAVINCI

D8 ADVANCE Z DAVINCI – pierwszy dyfraktoemtr proszkowy do wszystkich zastosowań w dyfrakcji.
Innowacyjny projekt dyfraktometru D8 Advance z Davinci gwarantuje bezpieczeństwo operatorowi oraz pozwala na łatwe i intuicyjne użytkowanie. Odpowiedni dobór podzespołów, elektroniki i oprogramowania umożliwia szybką adaptację urządzenia do wszelkich zastosowań w dyfrakcji proszkowej. Układy optyczne zastosowane w nowym dyfraktometrze D8 Advace z Davinci zapewniają rzeczywisty system „podłącz i używaj” (plug’n play), które czasami nie wymaga nawet ingerencji operatora. Nowy dyfraktometr został wyposażony w układy optyczne, które pozwalają na automatyczną zmianę geometrii bez użycia narzędzi. D8Advance nowej generacji, dzięki stabilności przyrządu oraz jego podzespołów gwarantuje każdemu możliwość osiągania najlepszych wyników.
Pakiet oprogramowania DIFFRAC.SUITE dla nowego dyfraktometru D8 Advance.
Dla owego dyfraktometru D8 Advance z Davinci stworzono nowy pakiet oprogramowania DIFFRAC.SUITE. Oprogramowanie jest tak skonstruowane, aby każdy zamontowany komponent automatycznie był rejestrowany w systemie z odpowiednimi parametrami. DIFFRAC.SUITE to oprogramowanie intuicyjne, która pozwala Użytkownikowi na personalizację ustawień, a także posiada wszystkie zalety poprzedniej wersji.Nowy dyfraktometr spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, aby jego użytkowanie było zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
więcej…