D8 ADVANCE

Dyfraktometr D8 ADVANCE jest najlepiej sprzedającym się urządzeniem stosowanym w dyfrakcji proszkowej. Spełnia on wszelkie oczekiwania w pomiarach metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Możliwość kombinacji: źródeł promieniowania rentgenowskiego, optyki, różnych rodzajów próbek oraz detektorów pozwala osiągnąć wymaganą konfigurację. System można nabyć w wersji podstawowej, ale również istnieje możliwość jego rozbudowy.
Optyka dyfraktometru D8 ADVANCE typu „push-plug” pozwala na szybkie przełączenie się pomiędzy geometrią typu Bragg-Brentano a geometrią promieniowania równoległego bez konieczności przebudowy systemu. Dyfraktometr może być wyposażony w automatyczny zmieniacz próbek umożliwiający pomiar do 90 próbek w geometrii transmisyjnej i odbiciowej.W zależności od wymagań analitycznych użytkownik może wybrać pomiędzy dynamicznymi licznikami scyntylacyjnymi, detektorem z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego Sol-X lub też szybkim detektorem Super Speed VANTEC-1 czy LynxEye.

Każdy dyfraktometr jest gotowy do pracy w zakresie od ilościowej i jakościowej identyfikacji faz w zdeterminowanych i nie zdeterminowanych warunkach otoczenia, aż do oznaczania struktury kryształu próbek proszkowych, oznaczenia wielkości krystalitu, analizy mikro naprężeń, zmęczenia materiału oraz preferowanej orientacji.

więcej…