D8 FOCUS

Dyfraktometr D8 FOCUS zapewnia wysoką wydajność oraz doskonałą jakość danych analitycznych. Oprzyrządowanie oraz oprogramowanie instrumentu są zoptymalizowane dla łatwego użytkowania i czynią z dyfraktometru idealne urządzenia dla laboratoriów przemysłowych oraz szkolnictwa wyższego. D8 Focus pracuje w geometrii Bragg-Brentano, gdy mamy do czynienia z próbkami proszkowymi lub w geometrii wiązki równoległej (wraz ze zwierciadłem Goebla) – dla próbek o nieregularnym kształcie. Optyka dyfraktometru i uchwyt próbki mogą zostać wymienione bez użycia narzędzi i regulacji. D8 Focus jest standardowo wyposażony w licznik scyntylacyjny, z wysokim dynamicznym zakresem i niskim tłem. Aby obniżyć tło fluoryzującej próbki można użyć detektora z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego Sol-X. Do szybkich pomiarów idealnym zastosowaniem jest detektor liniowy LynxEye, który może przyspieszyć pomiary aż do 200-krotnie.Zastosowanie w analizie dyfraktometru D8 FOCUS pozwala na identyfikację i określenie ilościowo różnych faz wewnątrz próbki. Nieznane materiały można oznaczać i szczegółowo analizować ich krystaliczną strukturę używając oprogramowania TOPAS. Te same dane zapewniają także informację o rozmiarach krystalitu oraz o mikronapięciach krystalicznych. Dodatkowo komora temperaturowa pozwala na przeprowadzenie obserwacji zmian fazowych.

więcej…