Q8 CORONADO

System analityczny, oparty na ulepszonych rozwiązaniach wypróbowanego spektrometru Magellan, oferuje pełną automatyzację całego procesu badań materiałowych.
Konstruktorom najnowszego urządzenia przyświecało kilkanaście priorytetów, z których najważniejsze to: minimalne straty próbki, krótkie czasy szlifowania, szybkie podawanie próbki, zwiększona żywotność pasa szlifierki i kontrola temperatury. W efekcie robot podający próbki, specjalnie zaprojektowana szlifierka taśmowa do ich przygotowania czy inteligentne oprogramowanie oparte na platformie Microsoft .NET to unikalne rozwiązania cechujące nowy spektrometr Coronado.
więcej…
Pobierz ulotkę (0,6MB)