Spektrometry XRF

Metoda fluorescencji rentgenowskiej XRF (ang. X-ray fluorescence) – jest jedną z najlepszych technik analitycznych służących do analizy składu pierwiastkowego wszelkiego rodzaju próbek, zarówno stałych jak i ciekłych. XRF łączy w sobie najwyższą dokładność i precyzję z bardzo prostym i szybkim przygotowaniem próbek. Umożliwia analizy pierwiastków od berylu do uranu w zakresie stężeń od poziomu ppm do 100%.

S1 TITAN

S1 TITAN – nowy, najbardziej zaawansowany przenośny spektrometr rentgenowski koncernu BRUKER.

Menu oprogramowania w języku polskim. Pakiet programów analitycznych umożliwia analizowanie stali nierdzewnych, stali narzędziowych, stali niskostopowych, stopów niklu, stopów kobaltu, stopów miedzi, stopów cynku, stopów metali lekkich i ogólną kalibrację dla innych rodzajów stopów metali. Nowy analizator wyposażany jest opcjonalnie w metodę analizy stopów Al i stopów Mg.

Metoda parametrów fundamentalnych spektrometru S1 Titan pozwala oznaczać 37 pierwiastków (Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Y, Se, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Ir, Pt, Au, Pb, Bi).
System ma możliwość rejestrowania wyników w pamięci spektrometru (do 8 tys wyników z widmami) oraz na USB flash (80 tys. wyników z widmami).

Cechami wyróżniającymi spektrometr na rynku światowym są jego precyzja, szybkość analiz oraz niski ciężar
– 1,44 kg (z baterią), 1,23 kg (bez baterii).

więcej…

S1 TURBO

S1 TurboSD firmy Bruker to przenośny analizator, pozwalający analizować obecne w stopach metali pierwiastki z zakresu od Mg do U. Wykorzystanie rewolucyjnego systemu SDD (Silicon Drift Detector) pozwala na niezwykle dokładną i szybką analizę. W czasie krótszym niż 2 sekundy identyfikowany jest gatunek stopu oraz wyświetlana jest analiza składu chemicznego (uwaga: analiza stężeń Al, Si, Mg i P wydłuża czas pomiaru)
Doskonałe parametry urządzenia zostały osiągnięte dzięki współpracy firmy Bruker z naukowcami z NASA. System został rozwinięty przez Centrum Lotów Kosmicznych Marshall’a (Program Lotów Wahadłowców NASA). Urządzenie jest proste w obsłudze i nie wymaga źródła helu ani układu próżniowego. S1 TurboSD został zaprojektowany do analiz chemicznych pozwalających na oznaczanie stężeń wielu pierwiastków, w tym również zawartości pierwiastków lekkich tj. Mg, Al, Si, P. Analizator pracuje zarówno w oparciu o dokładne, empiryczne kalibracje fabryczne, jak i w oparciu o metodę parametrów fundamentalnych. Metoda parametrów fundamentalnych pozwala analizować stężenia 29 pierwiastków.

Pobierz ulotkę (0,5 MB)

Spektrometr S1 Sorter to tańsza wersja analizatora stopów metali. Instrument służy do precyzyjnego badania typowych stopów metali, tj. stali, stopów Ni, stopów Cu, stopów Co.

Pobierz ulotkę (0,3 MB)

Przenośne spektrometry XRF firmy Bruker należą do najbardziej innowacyjnych i wszechstronnych spektrometrów na światowym rynku. Pomimo zaawansowanej technologii, spektrometr jest prosty w obsłudze dzięki intuicyjnemu menu, dostępnemu również w języku polskim.

Pobierz ulotkę (0,2 MB)

więcej…

TRACER III-V

Ręczny spektrometr rentgenowski do analiz konserwatorskich.

 • unikatowa analiza lekkich pierwiastków technologią próżniową; analiza Mg, Al, Si, P, S i Cl
 • rutynowy aparat dedykowany analizom w sztuce i pracach konserwatorskich
 • przenośny i laboratoryjny, szybki i lekki
 • pełna analiza dzieł sztuki
 • analiza artefatków na powierzchni metali, ceramiki, obrazów, obsydianów i wielu innych

więcej…

Pobierz ulotkę (0,3 MB)

S2 PICOFOX

Spektrometr S2 PICOFOX jest pierwszym na świecie przenośnym, kompaktowym aparatem dla szybkich analiz ilościowych oraz mikroanaliz próbek ciekłych, stałych i zanieczyszczeń na filtrach. Wykorzystuje metodę fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej całkowitego odbicia TXRF. Spektrometr S2 PICOFOX jest optymalnie dopasowany do analizy śladowej pierwiastków, a osiągany limit detekcji jest określany na poziomie ppm i ppb.

Ewidentną zaletą jest możliwość przygotowania niewielkich rozmiarów próbek stałych i ciekłych. Z powodu całkowitej niezależności od układu chłodzącego spektrometr S2 PICOFOX może być używany zarówno w laboratoriach chemicznych, a także podczas analiz w terenie.

Zastosowanie:

 • ochrona środowiska (śladowe ilości metali ciężkich w wodach, osadach, ściekach, bioindykatorach – monitoring środowiska)
 • przemysł (pierwiastki śladowe w szkle wodnym, identyfikacja Hg w recyclingu szkła, produkcja nanocząstek)
 • farmacja i nauki przyrodnicze (badania autentyczności produktów farmaceutycznych, analiza krwi, próbek biologicznych, kontrola Pt, Ga w leczeniu chorób raka)
 • kontrola jakości żywności (określanie kraju pochodzenia win oraz śladowych pierwiastków w winie: K, Ca, Fe, Cu; analiza czystości mleka w proszku)
 • medycyna sądowa (analiza pierwiastków śladowych po oddaniu strzału z broni)

więcej…

Pobierz ulotkę (0,3 MB)

więcej…

S2 RANGER

S2 RANGER z detektorem XFLASH® – spektrometr fluorescencji rentgenowskiej działający w oparciu o zasadę dyspersji energii EDXRF do analizy ilościowej i jakościowej w zakresie pierwiastkowym od sodu do uranu, pomiar w zakresie stężeń od pojedynczych ppm-ów do 100%.

Urządzenie może badać próbki w postaci próbek: ciekłych, litych i proszków (układ posiada standardowo wbudowaną pompę próżniową i układ helowy do analizy próbek proszkowych i ciekłych).

S2 RANGER to kompaktowy spektrometr laboratoryjny typu „all-in-one“ z wbudowanym ekranem dotykowym, komputerem, drukarką termiczną i pompą próżniową o małych wymaganiach przestrzennych zapewniający łatwą i szybką instalację.

Intuicyjny interfejs użytkownika na ekranie dotykowym (TouchScreen™) zapewnią pełną obsługę bez konieczności posługiwania się klawiaturą i myszą, samookreślające się funkcje obsługi pozwalają na szybkie rozpoczęcie pomiaru przy minimalnym wkładzie użytkownika.

Urządzenie może być wyposażone standardowo w uchwyt na jedną próbkę bądź też w 28 – pozycyjny automatyczny zmieniacz próbek.

W spektrometrze zainstalowany jest nowoczesny detektor półprzewodnikowy XFlash® Silicon Drift Detector –
wysoka rozdzielczość detektora < 145 eV @ Mn Ka1 i wysoka liczba zliczeń (100 000 cps) stawia go na pierwszym miejscu pośród wszystkich detektorów w tej klasie.
Detektor nie wymaga chłodzenia ciekłym azotem co zdecydowanie wpływa na warunki eksploatacji całego urządzenia.

S2 RANGER jest użyteczny w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych np.:

 • monitoring środowiska
 • gospodarka odpadami
 • produkcja cementu
 • przemysł olejowy, rafineryjny
 • badania naukowe

Główne aplikacje:

 • szybka analiza głównych składników w cemencie
 • szybka analiza MgO i głównych składników w wapieniach
 • oznaczanie siarki w paliwach zgodnie z normami: ISO 8754 oraz ISO 20847, ISO 20848, ISO 20849
 • analiza śladowa palladu w produktach farmaceutycznych
 • analiza surowców (metale)
 • analiza siarki w produktach petrochemicznych
 • analiza popiołów

więcej…

Pobierz ulotkę (6,1 MB)

więcej…

S8 TIGER

S8 TIGER – spektrometr rentgenowski z dyspersją długości fali WDXRF

Spektrometr rentgenowski S8 TIGER to bardzo precyzyjne urządzenie analityczne wykorzystujące nowe, wysoko wydajne źródło wzbudzenia promieniowania X. System zawiera innowacyjną optykę rentgenowską, taką jak kolimatory oraz kryształy analizujące pierwiastki z doskonałymi limitami detekcji, precyzją i rozdzielczością. Innowacyjne wyposażenie, prostota obsługi, kompaktowy wygląd sprawiają, że spektrometr S8 TIGER jest urządzeniem o doskonałych zdolnościach analitycznych.

Unikatowe cechy systemu takie jak TouchControl™ czy SampleCare™ wpływają na jakość i prostotę pracy urządzenia. TouchControl™ to zintegrowany ekran dotykowy z dedykowanym interfejsem użytkownika do prowadzenia szybkich pomiarów. Obsługa ekranu jest bardzo intuicyjna i nie wymaga zaawansowanych szkoleń. System TouchControl™ to nowy standard pracy w dziedzinie XRF. SampleCare™ to zespól zabezpieczeń systemu przed zabrudzeniami oraz funkcja automatycznego rozpoznawania badanej próbki.

Takie aspekty jak: Bezpośrednie umieszczenie próbki w pozycji referencyjnej (brak zmian odległości próbka-źródło), wysoka precyzja ruchów wszystkich napędów spektrometru oraz wysoka elastyczność pracy generatora promieniowania X czynią spektrometr S8 TIGER urządzeniem wysoce precyzyjnym i stabilnym podczas analizy. Dowodem na to jest test wydajności i precyzji pracy wykonany zgodnie z normą ISO 9516-1:2003.

Urządzenie może analizować pierwiastki z zakresu od Berylu (Be) do Uranu (U)we wszelkiego rodzaju próbkach wykorzystując energię wzbudzenia do 60keV. System ten znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu m.in.: w przemyśle rafineryjnym, cementowym czy wydobywczym.

S8 TIGER jest stworzony do wymagających aplikacji w procesach przemysłowych, kontroli jakości oraz wykorzystywany jest we wszelkich badaniach jako niezbędne narzędzie do analizy pierwiastkowej.

Główne aplikacje:

 • Kontrola jakości i procesu produkcyjnego w przemyśle cementowym
 • Badanie paliw
 • Badanie zawartości siarki w produktach ropy naftowej (zgodnie z normami ISO i ASTM)
 • Analiza składu chemicznego w przemyśle kopalnianym i wydobywczym
 • Analiza surowca ( huty szkła, huty metali nieżelaznych)
 • Analiza popiołów i żużli
 • Badanie tworzyw sztucznych i polimerów

więcej…

Pobierz ulotkę (1,7 MB)

PETRO-QUANT – rozwiązania XRF dla przemysłu petrochemicznego.

PETRO-QUANT jest doskonałym narzędziem analitycznym rozwiniętym specjalnie dla przemysłu petrochemicznego. Laboratoria wyposażone w spektrometry rentgenowskie (WDXRF) S4 EXPLORER lub S4 PIONEER mogą prowadzić badania zapewniające szybkie i łatwe analizy pierwiastkowe dla kontroli procesu produkcyjnego i kontroli jakości. Dla wielu analiz paliw i smarów używana jest uniwersalna kalibracja OilQuant. OilQuant pozwala na badanie składu wszystkich wymaganych pierwiastków od sodu (Na) do ołowiu (Pb) w stężeniach od ilości śladowych (ppm) do poziomu wyższego (%) na przykład dla siarki (S) i chloru (Cl).
Pobierz ulotkę (1,1 MB)

więcej…

S8 LION

S8 LION – symultaniczny spektrometr z dyspersją długości fali umożliwiający bardzo szybkie pomiary dedykowany do przemysłu cementowego, mineralnego i wydobywczego; wielokanałowa budowa przyrządu pozwala na równoczesny pomiar do 16 różnych pierwiastków z dużą dokładnością i zminimalizowanym czasem pomiaru. Dla cementowni S8 LION może być wyposażony w kanał dyfrakcyjny do pomiaru wolnego wapnia w surowcach, półproduktach i w produktach końcowych. Spektrometr pozwala zaoszczędzić koszty energii oraz zredukować emisję dwutlenku węgla.
S8 LION to system dedykowany dla przemysłu, prosty w użyciu, oferujący bardzo szybkie pomiary analityczne oraz wysoką niezawodność. Symultaniczny spektrometr S8 LION to doskonałe narzędzie do szybkiej, precyzyjnej i stabilnej kontroli jakości i procesów produkcyjnych w przemyśle. więcej…

więcej…

S8 DRAGON

S8 DRAGON – symultaniczny spektrometr XRF

Nowy spektrometr S8 DRAGON jest pierwszym prawdziwie symultanicznym spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej (XRF) do precyzyjnej, szybkiej analizy pierwiastkowej w procesie produkcji metali. Urządzenie o wysokiej precyzji, z „elastyczną” analizą pierwiastkową , obejmującą prawie wszystkie pierwiastki układu okresowego, dedykowane do szybkiej analizy procesów produkcyjnych.

Dokładność i precyzja

Krótki czas uzyskiwanych wyników, najlepsza dokładność i niezrównana analityczna precyzja są kluczem w skutecznym procesie kontroli produkcji. S8 DRAGON to połączenie nowej konstrukcji pojedynczych kanałów pierwiastkowych z nowym kanałem wielopierwiastkowym (Multielement Channel ™). Dzięki dużej mocy wzbudzenia (4 kW) i dedykowanym kanałom pierwiastkowym S8 DRAGON jest niezwykle precyzyjnym urządzeniem wykorzystywanym w przemyśle metalurgicznym, innowacyjny kanał wielopierwiastkowy równolegle dokonuje analizy dodatkowych pierwiastków, wszystko w czasie krótszym niż 40 sekund. W porównaniu do konwencjonalnych spektrometrów XRF równoczesny pomiar wielu pierwiastków przynosi wymierne korzyści podczas procesu produkcji stali i metali nieżelaznych. Podwójny tryb zbierania danych w spektrometrze zapewnia większe bezpieczeństwo danych oraz niższe koszty całego procesu.

Niezawodność i łatwość obsługi

Spektrometr S8 DRAGON wyposażony jest w niezawodny, łatwy w obsłudze wyświetlacz dotykowy TouchControl™. Zainstalowany w urządzeniu system zabezpieczeń SampleCare™ z lampą rentgenowską umieszczoną nad próbką zapewnia ochronę przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, ponadto uzyskiwana jest maksymalna wydajność w najkrótszym czasie. Umieszczenie próbki w pozycji z zerową tolerancją pozwala uzyskać najlepsze, precyzyjne wyniki.

Automatyzacja procesu

S8 DRAGON jest zaprojektowany tak, by w szybki i bezproblemowy sposób mógł zostać włączony w strukturę automatycznego procesu produkcyjnego. Magazyn próbek S8 DRAGON może być obsługiwany przez robota bądź próbki mogą być dostarczane za pomocą pasa transmisyjnego umieszczonego z tyłu urządzenia. Dzięki połączeniu metody optycznej spektrometrii emisyjnej (OES) oraz rentgenowskiej techniki (XRF) uzyskujemy idealne warunki kontroli jakości w procesie produkcji metali. Zintegrowane złącze Ethernet w spektrometrze pozwala na bezpośrednie przesłanie wyników do bazy LIMS lub do innego oprogramowania. więcej…

więcej…

ARTAX – mikroanaliza XRF

ARTAX jest przenośnym spektrometrem wykorzystującym metodę mikro-fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej µXRF, zaprojektowany do analiz spektroskopowych unikalnych i drogocennych obiektów. System jest zdolny do jednoczesnej analizy wielu pierwiastków od sodu do uranu i osiąga rozdzielczość przestrzenną do 70 µm.
Procedura pomiarowa jest całkowicie bezinwazyjna i bezkontaktowa dzięki czemu badany obiekt nie jest niszczony. ARTAX jest montowany i gotowy do pomiarów w ciągu 30 minut .

Szybka, wysokorozdzielcza analiza pierwiastkowa możliwa jest dzięki zastosowaniu nowoczesnej głowicy pomiarowej XYZ z laserowym pozycjonowaniem wiązki, ponadto system ARTAX wyposażony jest w kamerę CCD do obrazowania próbki, detektor półprzewodnikowy typu XFlash® SDD oraz wymienne źródło wzbudzenia. System jest w pełni konfigurowalny z wymaganiami klienta. Modułowa konstrukcja systemu ARTAX sprawia, że system znajduje zastosowanie w każdym laboratorium.

Wersje systemu:

 • ARTAX 200 – małe laboratoria, niezależni konserwatorzy, zastosowania mobilne
 • ARTAX 400 – laboratoria wykorzystujące mapowanie 1D i 2D
 • ARTAX 800 – zaawansowane laboratoria badawcze, duża liczba pomiarów

Główne aplikacje:

 • Określanie wieku i pochodzenia unikatowych i zabytkowych obiektów
 • Renowacja i konserwacja obiektów
 • Badania kryminalistyczne
 • Kontrola jakości
 • Badania materiałowe (śladowe ilości materiału)
 • Mapowanie struktur polimerowych

więcej…

Pobierz ulotkę (0,4 MB)

więcej…

QUANTAX

QUANTAX jest jednym z najbardziej zaawansowanych dostępnych systemów mikroanalizy ED-XRF w SEM, TEM i mikropróbkach elektronowych. Dostępne jest kilkanaście konfiguracji systemu oferujących wiele opcji skalowania i strojenia instrumentu, w celu zapewnienia możliwie szerokiego zakresu zastosowań analitycznych i aplikacyjnych. System zapewnia najnowocześniejszą jakościową i w pełni bezwzorcową ilościową analizę chemiczną. Standard oparty na pakiecie ilościowym jest opcjonalnie dostępny dla konkretnych zadań analitycznych.
Intuicyjny interfejs użytkownika, pakiet łatwego zarządzania projektem i różne opcje do szybkiego generowania raportów to najważniejsze cechy obsługi systemu. Oprogramowanie ESPRIT zaprojektowano w celu łatwej i intuicyjnej obsługi, dodatkowo znajduje się w nim wiele opcji dla zaawansowanych użytkowników.

więcej…