M1 MISTRAL

M1 MISTRAL to spektrometr rentgenowski typu benchtop do analizy stopów jubilerskich. Spektrometr umożliwia bezpośrednie i niedestrukcyjne badania próbek o max. wymiarach: 100 x 100 x 100 mm. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie próbki. Pomiar odbywa się pod ciśnieniem atmosferycznym.
System wyposażony jest w video mikroskop z kursorem krzyżowym do precyzyjnego pozycjonowania próbki oraz w ultra szybki detektor (licznik proporcjonalny lub detektor półprzewodnikowy SDD) do zbierania danych. M1 MISTRAL bez problemu dokona analizy wszelkich próbek biżuterii, metali, cienkich powłok nawet o najbardziej skomplikowanym kształcie.Łatwe w obsłudze i intuicyjne oprogramowanie pozwala na przedstawianie wyników w karatach lub procentach wagowych.

Główne zastosowanie:

  • Analiza biżuterii i stopów jubilerskich (białe i żółte złoto, stopy platyny, stopy srebra)
  • Badanie zgodności materiałów z normą RoHS
  • Charakterystyka powłok (PCBs, metale, plastik)

więcej…

Pobierz ulotkę (0,1 MB)