QUANTAX

QUANTAX jest jednym z najbardziej zaawansowanych dostępnych systemów mikroanalizy ED-XRF w SEM, TEM i mikropróbkach elektronowych. Dostępne jest kilkanaście konfiguracji systemu oferujących wiele opcji skalowania i strojenia instrumentu, w celu zapewnienia możliwie szerokiego zakresu zastosowań analitycznych i aplikacyjnych. System zapewnia najnowocześniejszą jakościową i w pełni bezwzorcową ilościową analizę chemiczną. Standard oparty na pakiecie ilościowym jest opcjonalnie dostępny dla konkretnych zadań analitycznych.
Intuicyjny interfejs użytkownika, pakiet łatwego zarządzania projektem i różne opcje do szybkiego generowania raportów to najważniejsze cechy obsługi systemu. Oprogramowanie ESPRIT zaprojektowano w celu łatwej i intuicyjnej obsługi, dodatkowo znajduje się w nim wiele opcji dla zaawansowanych użytkowników.