S2 PICOFOX

Spektrometr S2 PICOFOX jest pierwszym na świecie przenośnym, kompaktowym aparatem dla szybkich analiz ilościowych oraz mikroanaliz próbek ciekłych, stałych i zanieczyszczeń na filtrach. Wykorzystuje metodę fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej całkowitego odbicia TXRF. Spektrometr S2 PICOFOX jest optymalnie dopasowany do analizy śladowej pierwiastków, a osiągany limit detekcji jest określany na poziomie ppm i ppb.Ewidentną zaletą jest możliwość przygotowania niewielkich rozmiarów próbek stałych i ciekłych. Z powodu całkowitej niezależności od układu chłodzącego spektrometr S2 PICOFOX może być używany zarówno w laboratoriach chemicznych, a także podczas analiz w terenie.Zastosowanie:

  • ochrona środowiska (śladowe ilości metali ciężkich w wodach, osadach, ściekach, bioindykatorach – monitoring środowiska)
  • przemysł (pierwiastki śladowe w szkle wodnym, identyfikacja Hg w recyclingu szkła, produkcja nanocząstek)
  • farmacja i nauki przyrodnicze (badania autentyczności produktów farmaceutycznych, analiza krwi, próbek biologicznych, kontrola Pt, Ga w leczeniu chorób raka)
  • kontrola jakości żywności (określanie kraju pochodzenia win oraz śladowych pierwiastków w winie: K, Ca, Fe, Cu; analiza czystości mleka w proszku)
  • medycyna sądowa (analiza pierwiastków śladowych po oddaniu strzału z broni)

więcej…

Pobierz ulotkę (0,3 MB)