TRACER III-V

Ręczny spektrometr rentgenowski do analiz konserwatorskich.

  • unikatowa analiza lekkich pierwiastków technologią próżniową; analiza Mg, Al, Si, P, S i Cl
  • rutynowy aparat dedykowany analizom w sztuce i pracach konserwatorskich
  • przenośny i laboratoryjny, szybki i lekki
  • pełna analiza dzieł sztuki
  • analiza artefatków na powierzchni metali, ceramiki, obrazów, obsydianów i wielu innych

Pobierz ulotkę (0,3 MB)