BRUKER DALTONICS

Bruker Daltonics jest wiodącym, dynamicznie rozwijającym się producentem systemów analityczno-badawczych opartych na spektrometrii mas, przeznaczonych do badań w wielu dziedzinach nauk przyrodniczych (life science) oraz diagnostyce mikrobiologicznej (MALDI Biotyper). Typowym zastosowaniem jest analiza chemiczna – identyfikacja i badanie masy związków chemicznych wspomagające określanie struktury i właściwości substancji, jak również popularne analizy proteomiczne – badania proteomu czy metabolomika.
Wyspecjalizowane oprogramowanie umożliwia m.in. identyfikację białek/peptydów (np. biomarkery), analizy metabolitów, polimerów, szybkie badania toksykologiczne lub screening próbek pod kątem np. pestycydów. Integracja systemu przygotowania i podania próbki, analizatora masowego oraz dedykowanych narzędzi bioinformatycznych pozwala na sprawne przejście od surowych próbek do poszukiwanych informacji. Integracja obejmuje również najnowsze systemy chromatografii cieczowej HPLC i U-HPLC większości znanych producentów.

>> KATALOG PRODUKTÓW MS <<

Broszury rozwiązań dedykowanych konkretnym obszarom analitycznym:

UWAGA! od początku sierpnia 2010r. wszystkie noty aplikacyjne na stronie „Aplikacje MS” dostępne są do samodzielnego pobrania w formie plików PDF – zapraszamy!

Więcej o spektrometrii mas…

Oferta

Pułapki jonowe

 • amaZon speed ETD / amaZon speed
 • amaZon SL

Spektrometry ESI-TOF

 • micrOTOF II

Spektrometry ESI-Q-TOF /UHR-TOF

 • compact
 • impact II
 • maXis II

Spektrometry MALDI-TOF(/TOF)

 • microflex
 • autoflex
 • ultrafleXtreme
 • rapifleX

Spektrometry Qh-FTMS

 • solariX XR

Spektrometry typu potrójny kwadrupol (QqQ)

 • EVOQ GC-MS (dawniej Scion) oraz EVOQ LC-MS

Dedykowane rozwiązania systemowe

 • PRIME – pełna analiza proteomu
 • MALDI Biotyper – ID i klasyfikacja mikroorganizmów
 • MALDI Imaging – histologia molekularna
 • METABOLIC PROFILER – badania metabolitów
 • Complete Molecular Confidence – analiza małych cząsteczek

Oprogramowanie

 • Obsługa urządzeń
 • Proteomika
 • Badania leków
 • Analiza polimerów

Aplikacje MS

 • LC-MS
 • ESI-(Q-)TOF
 • MALDI-TOF(/TOF)
 • Qh-FTMS
 • noty techniczne