Dedykowane rozwiązania systemowe

Bruker Daltonics oferuje zintegrowane systemy (obejmujące konkretne rozwiązania sprzętowe oraz bioinformatyczne) dedykowane szeregowi aplikacji wymagających zaawansowanych technologii połączonych z prostotą obsługi tj. badania nad rozwojem leków, analizy proteomiczne czy poszukiwania biomarkerów.
Rozbudowane narzędzia w łatwy i przejrzysty sposób pozwalają na sterowanie etapami procesu badawczego, a jednorazowe zdefiniowanie metody umożliwia wysoki stopień automatyzacji analiz.
„Od próbki do wiedzy” – większość naszych systemów obejmuje zunifikowaną platformę przygotowania próbki, analizy MS oraz obróbki danych oferującą optymalizację procesu przejścia od surowej próbki do informacji.

PRIME – pełna analiza proteomu

PRIME (PRotemics through Integrated MALDI and ESI) to nowatorskie rozwiązanie oferujące możliwość dogłębnej analizy protomu. Zastosowanie komplementarnych technik MS (ESI i MALDI) w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem bioinformatycznym (Proteinscape) pozwala na pełną analizę proteomiczną – identyfikację, oznaczenie ilościowe oraz charakteryzowanie peptydów i białek;

więcej…

Pobierz ulotkę (3,7 MB)

więcej…

MALDI Biotyper – ID i klasyfikacja mikroorganizmów

MALDI Biotyper to system, który wywołał rewolucję w świecie mikrobiologii. Zastosowanie małego i stosunkowo taniego spektrometru MALDI oraz dedykowanego oprogramowania do błyskawicznej identyfikacji i klasyfikacji organizmów okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Niski koszt oraz szybkość analiz, wysoka powtarzalność pomiarów i przyjazne oprogramowanie, nie wymagające od Użytkownika żadnej wiedzy z zakresu spektrometrii mas, to największe zalety tego rozwiązania;

więcej…

Pobierz ulotkę (2,5 MB)

więcej…

MALDI Imaging – histologia molekularna

MALDI Imaging – umożliwia wizualizację rozkładu białek czy biomarkerów w tkankach (ang. MALDI imaging – obrazowanie MALDI) przy użyciu spektrometru MALDI-TOF lub FT-ICR z opatentowaną technologią lasera smartbeam™. Umożliwia on osiągnięcie rozdzielczości przestrzennej w zakresie od 100 do 10um i prędkości zbierania danych rzędu 1kHz. System składa się ze spektrometru MALDI-TOF (autoflex, ultrafleXtreme) lub FT (solariX), robota ImagePrep (patrz niżej) oraz dedykowanego pakietu oprogramowania flexImaging. więcej…

Pobierz ulotkę (4,7 MB)

Dodatkowo, firma Bruker Daltonics, jako pierwsza na świecie, wprowadziłą do sprzedaży wydajny i prosty system nanoszenia matrycy na próbki – ImagePrep. Pozwala on natryskiwać na próbkę matrycę, w wyniku czego otrzymujemy bardzo jednolitą warstwę (jej grubość kontroluje czujnik optyczny), co jest bardzo istotne dla jakości pomiarów typu MALDI imaging.

Pobierz ulotkę (1,4 MB)

więcej…

METABOLIC PROFILER – badania metabolitów

METABOLIC PROFILER jest narzędziem przeznaczonym do badań metabolicznych oraz analizy związków złożonych. Opiera się na spektrometrii LC-ESI-TOF i dodatkowo NMR (opcja). Wspomaga profilowanie metaboliczne organizmów w celu odróżnienia stanów normalnych od zmienionych, badania potencjalnych biomarkerów, analizy mechanizmów działania leków oraz diagnostykę kliniczną. Pakiet składa się z systemu HPLC sprzężonego ze spektrometrem serii micrOTOF lub maXis oraz dedykowanego oprogramowania MetaboliteTools™ i ProfileAnalysis™.

więcej…

więcej…

Complete Molecular Confidence – analiza małych cząsteczek

CMC to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające kompletną charakterystykę małych cząsteczek połączoną z automatyczną weryfikacją struktury. Oparte na spektrometrze typu ESI-TOF lub QTOF i spektrometrii NMR (oraz opcjonalnie benchtopowym spektrometrze SCD – Smart X2S dla weryfikacji struktur krystalicznych) umożliwia:

  • automatyczne określenie składu cząsteczkowego przy pomocy spektrometrii ESI-TOF
  • szybką i automatyczną weryfikację struktury przy pomocy spektrometrii NMR
  • analizę ilościową badanych substancji

Nota aplikacyjna „CMC – An Integrated Spectroscopy Solution”
Przykładowy raport – „Molecular profile” (strychnina)
Prezentacja multimedialna (streaming) „Bruker NMR/LC-MS webinar” – ok. 65 min.

więcej…