Pułapki jonowe

Firma Bruker Daltonics oferuje spektrometry wykorzystujące analizatory typu pułapka jonowa w serii urządzeń amaZon. Linia wprowadzona w roku 2009 oraz udoskonalona w 2011 (amaZon speed) daje Użytkownikowi zupełnie nowe możliwości w oparciu o opatentowane rozwiązania technologiczne. amaZon to prawdziwy renesans technologiczny pułapek jonowych.
Wszystkie instrumenty pozwalają na pełną współpracę z systemami chromatografii cieczowej (LC-MS/MS) lub CE oraz umożliwiają przeprowadzanie wielokrotnych eksperymentów fragmentacyjnych MSn.
Najważniejsze cechy systemów:

 • najszerszy dostępny zakres mas w standardzie – do 6.000 m/z
 • możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych tego samego piku LC z czasem przełączania polaryzacji < 1 ms
 • najlepsza czułość oraz dokładność mas wśród pułapek jonowych
 • biblioteki dla analiz MS i MSn
 • oprogramowanie do analiz białek/peptydów, biomarkerów, metabolitów, sekwencjonowania de novo, etc.
 • zintegrowany pakiet oprogramowania Compass umożliwiający sterowanie większością dostępnych na rynku systemów HPLC, nanoLC i autosamplerów
 • możliwość walidacji IQ/OQ/PV

Dostępne źródła jonizacji (możliwość wymiany źródła bez utraty próżni):

 • ESI – źródło typu elektrosprej (w standardzie)
 • APCI – pozaosiowe źródło jonizacji chemicznej (z opcją do wprowadzania próbek stałych)
 • APPI – pozaosiowe źródło fotojonizacji (z opcją do wprowadzania próbek stałych)
 • SolidProbe – jonizacja próbki ciała stałego w źródle APCI lub APPI
 • GC-APCI – umożliwia podłączenie chromatografu gazowego
 • CaptiveSpray – źródło nanoESI o łatwości obsługi i powtarzalności standardowego ESI
 • możliwość łatwego i bezpiecznego połączenia z elektroforezą kapilarną (CE) dzięki uziemionej igle w źródle ESI

Więcej o pułapkach jonowych…

amaZon speed ETD / amaZon speed

Najnowsza linia pułapek jonowych oparta na sprawdzonej konstrukcji amaZon, rozbudowana o nowe źródło ESI z opatentowanym lejkiem jonowym (ang. Ion Funnel) dotychczas dostępnym w naszych ESI-Q-TOFach oraz nową, szybką elektronikę to prawdziwa rewolucja w świecie spektrometrii mas.

Zmiany w stosunku do dotychczas najwyższego modelu pułapki:

 • 10-krotnie poprawiona czułość
 • 2-krotnie zwiększona szybkość skanowania
 • ponad 2-krotnie lepsza rozdzielczość
 • szybkość akwizycji 20 Hz (możliwość współpracy z układami U-HPLC)
 • błyskawiczne przełączanie polaryzacji +/-
 • nowe, intuicyjne oprogramowanie ułatwiające i przyspieszające analizy

Pułapka oferowana jest w dwóch wersjach: amaZon speed ETD – wyposażona w nowej generacji źródło nCI generujące jony dla reakcji ETD oraz PTR, umożliwiające zaawansowane analizy proteomiczne (włącznie z lokalizacją i charakteryzowaniem modyfikacji postranslacyjnych białek) oraz amaZon speed (z możliwością późniejszej rozbudowy o moduł ETD/PTR) dedykowana do badań mniejszych cząsteczek.

Pobierz ulotkę

amaZon SL

Nowa pułapka jonowa typu „entry-level” zbudowana na platformie amaZon.
Oferuje bardzo dobre parametry analityczne w przystępnej cenie.

Pobierz ulotkę