Spektrometry ESI-TOF

W ofercie firmy Bruker Daltonics znajduje się jeden system typu ESI-TOF: micrOTOF. Doskonale sprawdza się w aplikacjach takich jak badania metaboliczne, rutynowa analiza próbek, określanie wzoru sumarycznego małych cząsteczek czy analiza białek.
Pomimo niewielkich rozmiarów (bench-top) spektrometr charakteryzują bardzo dobre parametry analityczne. Obok dobrej rozdzielczości, dokładności mas i czułości system Brukera oferuje technologię TIP™ (ang. True Isotopic Pattern), która w połączeniu z algorytmem SigmaFit™ pozwala użytkownikowi na osiągnięcie wysokiej dokładności i specyficzności uzyskiwanych wyników.
Nowością jest wprowadzony przez Brukera nowy interfejs GC-APCI umożliwiający podłączenie do micrOTOFa chromatografu gazowego. Umożliwia to używanie spektrometru TOF w konfiguracji LC-MS lub GC-MS.
Najistotniejsze cechy systemów:

 • możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych
 • pewność wyników dzięki TIP™ i SigmaFit™
 • kompensacja temperaturowa detektora TOF
 • oprogramowanie do analiz białek/peptydów, biomarkerów, metabolitów, sekwencjonowania de novo etc.
 • zintegrowany pakiet oprogramowania Compass™ umożliwiający sterowanie większością dostępnych na rynku systemów HPLC, nanoLC i autosamplerów
 • możliwość walidacji IQ/OQ/PV

Dostępne źródła jonizujące (możliwość wymiany źródła bez utraty próżni):

 • ESI – źródło typu elektrosprej (w standardzie)
 • APCI – źródło jonizacji chemicznej
 • APPI – fotojonizacja
 • SolidProbe – jonizacja próbki ciała stałego w źródle APCI lub APPI
 • GC-APCI – umożliwia podłączenie chromatografu gazowego
 • CaptiveSpray – dla przepływów nano
 • możliwość połączenia z elektroforezą kapilarną (CE) dzięki uziemionej igle w źródle ESI

Więcej o spektrometrach ESI-TOF…

micrOTOF II

System micrOTOF II to sprawdzony system ESI-TOF oferujący wysoką czułość, doskonałą dokładność pomiaru mas oraz rozdzielczość. Idealnie nadaje się dla aplikacji wymagających dokładnego określenia składu analizowanego związku. Świetnie sprawdza się w badaniach białek i innych dużych cząstek. Umożliwia uzyskanie widm o rozkładzie izotopowym dla mas rzędu 1.000 Da, co pozwala na badanie modyfikacji oraz tworzenia związków złożonych. Duża szybkość akwizycji danych powoduje, że system ten idealnie sprawdza się w szybkich analizach typu UHPLC-MS. Inteligentne oprogramowanie umożliwia automatyzację procesu analitycznego (akwizycja, obróbka i raportowanie danych).

Pobierz ulotkę