Spektrometry MALDI-TOF(/TOF)

SPEKTROMETRY MALDI-TOF(/TOF)
Bruker Daltonics oferuje spektrometry typu MALDI-TOF oraz MALDI-TOF/TOF w znanej na całym świecie serii flex™. Obejmuje ona trzy linie produktów: microflex, autoflex i ultraflex. Wszystkie oferują wysoką wydajność i stabilność pracy zapewniając:

  • doskonałe parametry analityczne
  • szeroki zakres konfiguracji
  • wysoki stopień automatyzacji
  • opatentowany rodzaj płytek AnchorChip™
  • zintegrowany, łatwy w obsłudze pakiet oprogramowania Compass™

W połączeniu z dedykowanymi rozwiązaniami bioinformatycznymi spektrometry MALDI-TOF stanowią potężne narzędzia w badaniach proteomicznych, identyfikacji mikroorganizmów, biomarkerów czy analizie polimerów.

W celu zapewnienia optymalnej wydajności w zastosowaniach proteomicznych nasze spektrometry MALDI-TOF/TOF wyposażono w opatentowaną technologię optyki jonowej LIFT™ oraz możliwość automatyzacji procesu pomiarowego, co skutkuje zapewnieniem maksymalnie pełnej informacji MS i MS/MS z niewielkich ilości próbki, w ciągu zaledwie sekund.

Obsługa spektrometrów odbywa się z poziomu zunifikowanej platformy software’owej Compass™ for flex (opcjonalna zgodność z FDA CFR 21 part 11 oraz możliwość walidacji OQ/PQ/PV). Dla wszystkich urządzeń istnieje możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przez internet.

Więcej o spektrometrach MALDI-TOF i TOF/TOF…

 

microflex

Spektrometr microflex stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników szukających urządzenia o dużych możliwościach i przystępnej cenie. Mimo niewielkich rozmiarów (bench-top) microflex oferuje bardzo dobre parametry pracy. Został wyposażony w źródło jonów microScout z technologią PIE™ (ang. Pulsed Ion Extraction) i laser azotowy 60Hz. Dostępny jest w dwóch wersjach: z reflektronem, zwiększającym rozdzielczość urządzenia (wersja LRF), lub bez (wersja LT). Opcjonalnie detektor TOF można wyposażyć w opcję autoPSD (ang. automated post-source decay) umożliwiającą eksperymenty pseudo-MS/MS z wyborem jonu macierzystego.
Microflex sprawdza się świetnie w aplikacjach związanych z proteomiką ekspresyjną, genomiką funkcjonalną czy analizą biomarkerów. Jest też podstawą rewolucyjnego rozwiązania do diagnostyki mikrobiologicznej – MALDI Biotyper.

Pobierz ulotkę

 

autoflex speed

Autoflex speed jest kolejnym przedstawicielem najbardziej popularnej linii spektrometrów MALDI-TOF Brukera. Po gruntownej modernizacji został wyposażony w opatentowany laser smartbeam-II (1kHz w trybie MS i 200Hz w MS/MS), technologię PAN™ (ang. panoramic mass range focussing) zapewniającą wysoką rozdzielczość (nawet powyżej 26.000 FWHM) w szerokim zakresie mas (700 – 5.000Da) oraz HPC (ang. high precision calibration) poprawiającą dokładność mas (2 ppm lub lepsza). Dodatkowo zaimplementowano też możliwość sekwencjonowania T3 dotychczas dostępną tylko w najdroższych urządzeniach, pozwalającą na wykonywanie dokładnych analiz typu Top-Down.
Spektrometr sprawdza się świetnie w wymagających aplikacjach, polegających na analizie dużych ilości próbek (automatyzacja) jak i takich, w których istotna jest szczegółowa analiza kilku niewielkich próbek. Autoflex III jest doskonałym rozwiązaniem dla proteomiki ekspresyjnej (identyfikacja białek, sekwencjonowanie de novo), genomiki funkcjonalnej oraz zaawansowanych badań nad biomarkerami.
System oferuje duże możliwości konfiguracyjne: dostępny w wersji z reflektronem lub bez oraz w wersji TOF/TOF lub TOF (z opcją autoPSD oraz możliwością późniejszej rozbudowy). Wyposażony został w źródło scoutMTP™ z technologią PIE™. Wersja TOF/TOF z technologią LIFT™ umożliwia przeprowadzanie eksperymentów MS/MS różnymi technikami jak LID czy high-energy CID. Rozbudowane oprogramowanie umożliwia intuicyjną kontrolę procesu badawczego, zaawansowane tryby automatyzacji (rozpoznawanie płytek przez transpondery lub kody kreskowe) oraz współpracę z systemami przygotowania próbek.

Pobierz ulotkę

 

ultrafleXtreme

UltrafleXtreme jest wynikiem najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie spektrometrii mas typu MALDI-TOF/TOF. To czołowy model MALDI Brukera oferujący najlepsze wyniki w badaniach proteomicznych, poszukiwaniu biomarkerów czy obrazowaniu MALDI. Wprowadzone udoskonalenia oferują znacznie poprawioną prędkość analiz oraz czułość instrumentu, dzięki zaawansowanej optyce jonowej – technologia LIFT™ trzeciej generacji.

UltrafleXtreme oferuje cechy takie jak: sekwencjonowanie T3 umożliwiające analizę typu Top-Down sekwencji białkowych, protokół kalibracyjny HPC™ dla maksymalnej dokładności pomiaru mas, technologię PAN™ podwyższającą rozdzielczość w szerokim zakresie mas (nawet ponad 40.000 FWHM) czy źródło scoutMTP™ z laserem 2 kHz smartbeam II™ (z funkcją autoczyszczenia), łączącym w sobie najlepsze cechy lasera azotowego i YAG’owego, dodatkowo pozwalającym na ustawienie skupienia wiązki lasera w zakresie ok. 10 – 100um. Nowa elektronika z detektorem FlashDetector™, przetwornikiem 4 GHz oraz algorytmami kalibracyjnymi pozwalają na uzyskanie dokładności pomiaru mas rzędu 1 ppm oraz pełne wykorzystanie technologii 2 kHz w trybie MS oraz 1 kHz – MS/MS.
UltrafleXtreme jest idealnym narzędziem w badaniach obejmujących następujące zagadnienia :

  • identyfikację białek z żelu 2D (peptide mass fingerprinting w trybie MS i MS/MS)
  • identyfikację i analizę ilościową białek metodą LC-MALDI (wspiera większość metod znakowania izotopami tj. ICPL, iTRAQ czy ICAT)
  • zaawansowane analizy biomarkerów
  • MALDI Imaging (obrazowanie tkanek w celu zbadania dystrybucji przestrzennej różnego rodzaju cząsteczek na podstawie ich mas)
  • sekwencjonowanie de novo (tryb LID lub high-energy CID)

Spektrometr obsługiwany jest z poziomu intuicyjnego oprogramowania obejmującego moduły do łatwego sterowania instrumentem, interaktywnej analizy danych, tworzenia skryptów autooptymalizacyjnych oraz integracji z pakietem oprogramowania do kompleksowego zarządzania projektami proteomicznymi – Proteinscape (od wersji 3.0 z modułem dedykowanym do analiz glikanów – GlycoQuest).

Dedykowane noty aplikacyjne:

Pobierz ulotkę