Spektrometry Qh-FTMS

FTMS (ang. Fourier Transform Mass Spectrometry) to synonim pewności identyfikacji składu chemicznego badanej substancji. Systemy oparte o transformatę fourierowską charakteryzują się doskonałą rozdzielczością (liczoną w milionach FWHM) i dokładnością mas (poniżej 1 ppm). Spektrometr obejmuje zewnętrzny kwadrupol (selekcja mas) oraz heksapol (komora kolizyjna). Detekcja odbywa się w układzie ICR (ang. Ion Cyclotron Resonance).
Bruker Daltonics oferuje hybrydowe spektrometry FTMS w nowej serii solariX XR. Dają one szerokie możliwości konfiguracyjne tak, aby idealnie dopasować się do wymagań użytkownika. Farmacja, petroleomika czy obrazowanie MALDI (imaging) to dziś typowe obszary zastosowań tych systemów.
Wybór magnesów, które wchodzą w skład naszych urządzeń jest wynikiem ścisłej współpracy z firmą Bruker BioSpin – absolutnym liderem światowego rynku magnesów nadprzewodzących. Wszystkie systemy posiadają aktywne ekranowanie i dostępne są w wersjach 7, 9.4, 12 lub 15 tesli. Bruker Daltonics jako jedyny na świecie oferuje też spektrometr FTMS o natężeniu pola magnetycznego 18T. Dla wszystkich magnesów kriostatowanych okres między kolejnymi uzupełnieniami helu wynosi ok. 1 roku.
Dostępne tryby fragmentacji obejmują:

 • w standardzie CID, SORI-CID (ang. Sustained Off-Resonance Irradiation Collision-Induced Dissociation) i ECD (ang. Electron Capture Dissociation)
 • opcjonalnie ETD (ang. Electron Transfer Dissociation)

Dostępne źródła jonizacji to:

 • elektrosprej (ESI)
 • jonizacja chemiczna (APCI)
 • fotojonizacja (APPI)
 • nanoelektrosprej (CaptiveSpray)
 • podgrzewane ESI (ionBooster)
 • unikalne w skali światowej, opatentowane źródło umożliwiające równoczesną lub naprzemienną jonizację typu ESI i MALDI (smartbeam-II 1 kHz)

Sercem każdego spektrometru apex jest Infinity Cell™ – innowacyjna komora kumulacyjna ICR z opatentowaną technologią akumulacji jonów SideKick™, która dzięki regulacji pola wzbudzającego RF daje w efekcie doskonałe parametry urządzenia. Specjalna geometria systemu zaowocowała wprowadzeniem funkcji CASI™ (ang. Continuous Accumulation of Selected Ions) umożliwiającej wybiórcze wzmacnianie słabych sygnałów zwiazków wystepujących w próbce w niewielkiej ilości.
Systemy FTMS umożliwiają pomiar jonów dodatnich i ujemnych, automatyczne analizy MS/MS oraz integrację z popularnymi systemami HPLC, nanoLC i CE (wraz z ich obsługą zaimplementowaną w oprogramowaniu spektrometru). Możliwe również jest zastosowanie interfejsu GC-APCI do podłączenia zestawu chromatorafii gazowej.

Więcej o spektrometrach Qh-FTMS…

solariX XR

Nowy system solariX XR (eXtreme Resolution) firmy Bruker oferuje Użytkownikom zestaw najbardziej zaawansowanych technologii dostępnych w spektrometrii mas. Cechy, które oferuje solariX to m.in.:

 • nieosiągalne dla innych spektrometrów rozdzielczości rzędu 10.000.000
 • niezrównana dokładność pomiaru mas < 500 ppb
 • szeroki zakres mas 100 – 10.000 m/z
 • możliwość eksperymentów ETD

Wszystko to powoduje, że solariX jest niedoścignionym narzędziem na polu wielu dziedzin badawczych tj.:

 • analizy proteomiczne (Top-Down i Bottom-Up)
 • obrazowanie molekularne tkanek – analiza leków, metabolitów czy biomarkerów
 • petroleomika
 • zaawansowane analizy środowiskowe
 • studia metabolomiczne i inne.

Nowy system dostępny jest w prekonfigurowanych, elastycznie dopasowywanych do aplikacji pakietach.

Pobierz ulotkę