#
Spektrometry FT-IR
IFS 125HR

IFS 125HR to niezwykły system do wysokorozdzielczej spektroskopii IR.
Znakomite wyniki w Twoim laboratorium

 • W trybie absorpcji i emisji, spektrometr IFS 125HR pozwala na analizę wysoce złożonych widm.
 • Znakomita rozdzielczość w całym zakresie widma
 • Szerokość linii < 0.0009cm-1
 • Szeroki zakres spektralny: od 5cm-1 w FIR do >50,000cm-1 w UV
 • Podwójne (dwustronne) pozyskiwanie interferogramu (opcjonalnie)
 • Symetryczne kształty linii – dzięki wysoce precyzyjnej optyce
 • Łatwa zmiana zakresów spektralnych – zmiana źródeł i detektorów podczas pracy w próżni
 • Dostęp do 4 źródeł i 6 detektorów przez dwie komory pomiarowe
 • Interferometr oparty na łożyskach ślizgowych z hybrydową konstrukcją skanera dla uzyskania najwyższej stabilności prędkości pracy

Nowa elektronika dla lepszej akwizycji danych
Elektronika spektrometru IFS 125HR zapewnia połączenie Ethernet oraz pozyskiwanie danych oparte o technologię DigitectTM wykorzystującą przetwornik 24-bit ADC’s zintegrowany z detektorem. Standardowy zakres MIR może zostać rozszerzony do zakresów NIR, VIS oraz UV.

IFS 125 front view

#
Copyright © Bruker Polska sp z o.o.
projekt strony POZitive.pl
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Kliknięcie powoduje przeniesienie do gornej części strony.