#
Spektrometria Raman
Senterra II

Kompaktowy mikroskop Ramana SENTERRA II

SENTERRA II definiuje nowy poziom spektroskopii w klasie kompaktowych mikroskopów Ramana.
SENTERRA II została zaprojektowana, aby zapewnić doskonałą czułość połączoną z wysoką wydajnością spektralną i obrazową. Czynniki te sprawiają, że SENTERRA II jest potężnym narzędziem dla zaawansowanych aplikacji badawczych. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji, kompaktowy rozmiar i wydajny cykl pracy, SENTERRA II jest również idealnym narzędziem do przeprowadzania analiz w laboratorium kontroli jakości.
Jego bezprecedensowa i trwała stabilność osi liczby falowej gwarantuje precyzyjne i dokładne wyniki przy każdym użyciu. SENTERRA II jest mikroskopem Ramana przeznaczonym zarówno, do codziennych, rutynowych analiz, jak i do prac w laboratoriach badawczo-naukowych.

Najważniejsze cechy SENTERRA II:

 • naukowo-badawcza jakość spektroskopii
 • Intuicyjny i wygodny workflow, dzięki wsparciu programowym i automatyzacji
 • Niezrównana dokładność i precyzja liczby falowej dzięki SureCALTM
 • Bezpośrednie obrazowanie Ramana
 • Zwarta konstrukcja ze spektrometrem umieszczonym w mikroskopie
 • Pełny zakres spektralny
 • Multi-laserowe wzbudzanie z możliwościami szybkiego przełączania
 • Kombinacja z technologią FT-Ramana dla zminimalizowania fluorescencji
 • W pełni zautomatyzowane testy przyrządów zgodnie z USP 1120, PhEur 2.2.48, ASTM E1840 i E2529-06
 • Pełna zgodność z GMP / cGMP, GLP i 21 CFRp11
 • Wersja otwartej architektury do badania większych próbek (np. W sztuce) z wysoką rozdzielczością boczną

Wykorzystywane technologie są chronione jednym lub kilkoma z następujących patentów:
US 6141095, US 7102746

Spektroskopia o jakości badawczej
SENTERRA II zapewnia doskonałą czułość detekcji i wysoką rozdzielczość spektralną.W przypadku większości zastosowań wymagana jest nie więcej niż standardowa siatka: obejmuje pełne widmo Ramana w jednym skanie o rozdzielczości 4 cm-1. W przypadku wymagających badań, takich jak dzielenie izotopów lub polimorfizm, można ustawić dodatkową siatkę o wysokiej rozdzielczości za pomocą kliknięcia myszą.

Intuicyjne i oszczędne działanie
SENTERRA II to bardzo wygodny i intuicyjny w obsłudze system, zarówno dla niewyszkolonego użytkownika, jak i eksperta. Hardware i software tworzą ze sobą ściśle powiązane jednostki. Podczas gdy operator prowadzony jest przez kolejne etapy pracy przy pomocy oprogramowania, dostrajanie poszczególnych modułów mikroskopu wykonywane jest automatycznie.

Niezrównana precyzja i dokładność liczby falowej
Aby uzyskać precyzyjne wyniki, niezbędna jest dokładna kalibracja osi długości fali. Unikalna technologia SureCALTM firmy Bruker, zapewnia stałą i automatyczną kalibrację osi długości fali w dowolnym momencie i bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez użytkownika.

Pełna niezawodność
Podczas pracy z SENTERRA II możesz mieć pewność, że otrzymane wyniki będą zawsze wiarygodne. Dzięki w pełni zautomatyzowanym procedurom testowania urządzeń, ocena sprawności systemu odbywa się bez straty cennego czasu. Podczas rzeczywistej analizy, precyzja i dokładność spektralna jest zapewniona przez stałą i automatyczną kalibrację osi długości fali.

Wygoda w obrazowaniu Ramana
SENTERRA II zapewnia idealne konfokalne obrazowanie RAMANA i funkcje mapowania, które można zastosować bezpośrednio bez czasochłonnego ustawiania parametrów. Połączenie wydajnej metody zbierania danych i wysokiej precyzji mapowania skutkuje submikronową rozdzielczością przestrzenną i szybką generacją obrazów ramanowskich. Nawet obrazy ramanowskie o wysokiej rozdzielczości mogą zostać zmierzone w ciągu kilku sekund.

Ograniczanie fluorescencji
Wybór odpowiedniej linii wzbudzenia laserowego ma kluczowe znaczenie dla otrzymania widm Ramana bez zaburzania tła przez fluorescencje. Połączenie SENTERRA II z technologią FT-Ramana dodaje czwartą linię wzbudzenia w bliskiej podczerwieni przy długości lasera 1064 nm, co zmniejsza do minimum występowanie niepożądanej fluorescencji. Prosty mikroskop FT-Ramana jest dostępny jako RamanScope III.


SENTERRA II pozwala mierzyć obrazy Ramana i łączy uzyskane przestrzennie informacje molekularne z obrazami mikroskopowymi próbki o wysokiej jakości. Analizę przeprowadza się bezdotykowo i bez konieczności przygotowania próbki. Obrazowanie chemiczne powierzchni próbki, można uzyskać przy bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej do wartości mniejszej niż mikron. Ponadto depth profiling optycznie przezroczystych próbek umożliwia nieniszczące badanie próbki w trzecim wymiarze. Mikroskop SENTERRA II, odpowiedni do stosowania w wykrywaniu, dyskryminacji i identyfikacji materiałów organicznych i nieorganicznych, ma szeroki zakres zastosowań.

Przemysł farmaceutyczny

 • Różnicowanie polimorfów
 • Wizualizacja dystrybucji API i substancji pomocniczych w tabletkach
 • Analiza błędów: identyfikacja cząstek i inkluzji

Polimery

 • Identyfikacja czystych polimerów i mieszanek
 • Analiza systemów wielowarstwowych
 • Charakterystyka polimerów: krystaliczność, gęstość, konformacja
 • Oznaczanie zawartości monomeru, wypełniaczy, dodatków
 • Analiza błędów: identyfikacja zanieczyszczeń i inkluzji

Powłoki i interfejsy

 • Badanie składu i jednorodności

Inżynieria materiałowa

 • Różnicowanie krzemu amorficznego i mikrokrystalicznego
 • Charakterystyka nowatorskich materiałów 2D i nanorurek węglowych

Kryminalistyka

 • Identyfikacja dowodów z miejsc zbrodni, takich jak włókna, cząstki, wióry farby itd.
 • Dowód autentyczności dzieł sztuki
 • Analiza sfałszowanych dokumentów, środków farmaceutycznych i pieniędzy
 • Analiza nielegalnych narkotyków

Sztuka i dziedzictwo kulturowe

 • Identyfikacja materiałów używanych obiektach sztuki
 • Dyskryminacja oryginalnych i fałszywych artefaktów
 • Badanie zachowania, degradacji i starzenia się obiektów sztuki

Life Science

 • Badanie składu cząsteczkowego komórek i tkanek
#
Copyright © Bruker Polska sp z o.o.
projekt strony POZitive.pl
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Kliknięcie powoduje przeniesienie do gornej części strony.