#
Spektrometry FT-IR
Spektrometr FTIR ALPHA II

Spektrometr ALPHA II to połączenie najwyższej jakości i kompaktowych rozmiarów wyznaczający nowe standardy użytkowania. Zintegrowany komputer z dotykowym panelem czynią spektroskopię FT-IR prostszą niż kiedykolwiek.

 

Intuicyjność
ALPHA II wyznacza nową jakość w operowaniu spektrometrem FT-IR. Zintegrowany komputer w połączeniu z nowym dedykowanym oprogramowaniem OPUS-TOUCH sprawia, że pomiar to zaledwie trzy kliknięcia kończące się otrzymaniem raportu końcowego. OPUS-TOUCH prowadzi użytkownika przez proces pomiaru i ewaluacji danych.

Lepsza wydajność
ALPHA II zapewnia jeszcze wyższą wydajność niż uznany, poprzedni model serii ALPHA. Zaawansowana stabilizacja źródła i nowy detektor pozwoliły uzyskać wyższą czułość, rozdzielczość i szerszy zakres spektralny, a także lepszą odporność na zmiany temperatury.

ALPHA II wyposażona jest trwały laser diodowy, którego działanie opiera się o opatentowaną technologię pozwalającą uzyskać najwyższą dokładność liczby falowej. Sprawdzony interferometr RockSolidTM dzięki znakomitej stabilności daje możliwość uzyskiwania wyników wysokiej jakości.

Efektywna analiza rutynowa
ALPHA II posiada wszystko to, co jest potrzebne do skutecznych analiz rutynowych. Jest idealnym narzędziem do kontroli jakości tj. kontrola surowców, produktów pośrednich i finalnych.
Identyfikacja nieznanych próbek, wymagana przy analizie uszkodzeń, analiza porównawcza i badania kryminalistyczne są niezwykle proste przy wykorzystaniu spektrometr ALPHA II.
ALPHA II jest odpowiednim rozwiązaniem do analizy ilościowej zapewniającym optymalne warunki pomiaru dla różnych typów próbek.

Wymienne przystawki QuickSnapTM dostępne dla spektrometru ALPHA II oferują szerokie możliwości próbkowania. Pozwalają na analizę każdego rodzaju próbki (ciała stałe, ciecze i gazy) z idealnie dobranymi parametrami.

Przystawka uniwersalna transmisyjna
Uniwersalna przystawka transmisyjna pozwala na analizę wszystkich rodzajów próbek: ciał stałych, cieczy oraz gazów. Transmisyjna komora pomiarowa wyposażona w standardowy uchwyt próbek 2×3″ może być wyposażona w szeroki zakres celi gazowych i cieczowych. Próbki w formie stałej mogą być badane w postaci tabletki lub przy użyciu magnetycznego uchwytu do filmów. Próbki z powierzchnią odbijającą są analizowane przy wykorzystaniu dedykowanych do tego akcesoriów.

Platinum ATR
Jednoodbiciowa przystawka Platinum ATR z kryształem diamentowym została zaprojektowana w celu ułatwienia analiz. Ergonomiczne ramię ułatwia umiejscowienie próbki. Możliwość jego obrotu w zakresie 360° sprawia, że czyszczenie i dostęp do miejsca pomiarowego jest prosty jak nigdy dotąd. Wszechstronność modułu Platinum ATR dopełniają opcje wyposażenia go w kontrolę temperatury i pomiarów przepływowych cieczy.

ATR wieloodbiciowy
Przystawka wieloodbiciowa ATR z umiejscowionym horyzontalnie kryształem ZnSe jest idealnym narzędziem do analizy past, żeli oraz cieczy. Sześć wewnętrznych odbić zapewnia najwyższą czułość pomiarów próbek metodą ATR, nawet tych o niskiej koncentracji.

Eco-ATR
ATR to prosta w użyciu metoda FTIR, będąca idealną dla ciał stałych oraz cieczy, niewymagająca przygotowania próbki. Eco ATR to jednoodbiciowa przystawka ATR z wysokim oferująca wysoką jakość w niskiej cenie. Jest ona wyposażona w wszechstronny kryształ ZnSe do analiz proszków, ciał stałych, past oraz cieczy.

DRIFT
Przystawka DRIFT pozwala na analizę szerokiego zakresu próbek stałych: proszków, materiałów nieorganicznych, kamieni szlachetnych, papieru, tekstyliów i innych. Przystawka DRIFT została zaprojektowana do łatwego badania próbek. Skutkuje to bezkonkurencyjną oszczędnością czasu w spektroskopii FTIR odbicia rozproszonego.

Przystawki do zewnętrznego odbicia
Dedykowane przystawki odbiciowe pozwalą na bezkontaktową i nieniszczącą analizę FTIR dużych próbek na górze lub froncie spektrometru. Papier lub tekstylia mogą zostać umieszczone na górze urządzenia. Duże, niemożliwe do przeniesienia próbki tj. metalowe powierzchnie części samochodowych czy malowidła ścienne podczas procesów renowacji, mogą być analizowane poprzez umieszczenie spektrometru przodem do obiektu. Zintegrowana kamera video pomaga w lokalizacji punktu pomiarowego.

Przystawki do analizy gazów
Różnorodność przystawek wyposażonych w zintegrowaną celę gazową pozwala na pomiary gazów oraz ich mieszanin przy wykorzystaniu transmisyjnej spektroskopii IR. Przystawka z 7 cm celą gazową charakteryzuje się zmniejszoną objętością wymaganej ilości próbki oraz pozwala na szybką wymianę gazów. Przystawka z 4.8 m celą zapewnia czułość pozwalającą na wykrycie nawet najmniejszych stężeń. Opcja podgrzewania zapobiega kondensacji gazów w celi.


ALPHA II to spektrometr zaprojektowany do pomiarów każdego rodzaju próbki zapewniając szerokie możliwości aplikacyjne.

Jednym z najważniejszych zastosowań modelu ALPHA II jest kontrola jakości. Spektroskopia FT-IR jest popularną metodą wykorzystywaną do weryfikacji surowców i produktów. Ponadto spektrometr ALPHA II pozwala na identyfikację nieznanych próbek. Jest to cenna informacja w analizie defektów np. podczas kontroli wtrąceń powodujących powstawanie zdefektowanych produktów.

W kryminalistyce możliwość oznaczania nieznanych substancji pozwala na identyfikację narkotyków oraz jest przydatna w badaniach traseologicznych.

Dostępność celi cieczowych oraz różnorodność możliwych konfiguracji ATR sprawia, że ALPHA II jest idealnym narzędziem do wykonywania analiz ilościowych w optymalnych warunkach pomiarowych dla danego rodzaju próbki. Dostępne są również analizatory ALPHA II posiadające gotowe kalibracje do wykonywania analiz ilościowych parametrów wina i zawartości FAME w oleju napędowym.

Dzięki kompaktowym rozmiarom i intuicyjnej obsłudze ALPHA II jest również idealnym rozwiązaniem do nauki.

Ponadto, opcje mobilności sprawiają, że ALPHA II może urządzeniem przenośnym.

Montaż na statywie i zasilanie akumulatorowe zapewniają bezkontaktowe pomiary sztuki. Pozyskane informacje pomagają w konserwacji dzieł sztuki.

#
Copyright © Bruker Polska sp z o.o.
projekt strony POZitive.pl
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
Kliknięcie powoduje przeniesienie do gornej części strony.